Onderwijsontwikkeling

Voor opleidingsinstituten en onderwijsaanbieders zowel in het
bekostigd onderwijs als de commerciële sector ontwikkel ik
onderwijsprogramma’s, opdrachten en examens. Recentelijk heb
ik een bijdrage geleverd 
aan een aantal accreditatietrajecten
in het Hoger Onderwijs.

Voor studenten verzorg ik begeleiding bij het schrijven van een
scriptie / thesis en (begeleide en onbegeleide) intervisie. Ook
individuele coaching bij het opstellen en werken aan een persoonlijke
ontwikkelplan behoort tot de mogelijkheden.
 

Mijn opdrachtgevers zijn o.a. de Bedrijfskundige leergang van NHL Stenden,
Hanzehogeschool Professionals & Bedrijven, de Rijksuniversiteit Groningen,
NTI Hogeschool, HOVO seniorenacademie, NCOD / Interwerk en
NCOI opleidingsgroep.