Home

Welkom op de website van ACT Too!

Laat ik mezelf even kort voorstellen: ik ben Agnes Schilder, woon in Groningen en ben opgeleid als
psycholoog, trainer en coach. In 1998 startte ik met
ACT
two, advies, coaching en training
. In 2013 wijzigde ik de naam van mijn bedrijf in ACT too omdat ik dat passender vond. In mijn werk staan de volgende thema’s centraal:
positieve psychologie, Positieve Gezondheid,
breinleren, Boeddhistische psychologie
en
hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Over deze onderwerpen geef ik workshops, trainingen, lezingen en lessen aan zowel jongeren als volwassenen. Ook coaching en intervisie is mogelijk.

Sinds  2003 werk ik – met veel plezier – als docent in het hoger onderwijs. Momenteel ben ik als docent-onderzoeker verbonden aan het Future Design Center van NHLStenden in Leeuwarden. Ik behoor tot het docententeam van de master Design Driven Innovation (deeltijd en voltijd, Academie voor ICT & Creative Technologies) en ik verzorg lessen over (persoonlijk) leiderschap en intervisie voor de (post-HBO) leergang Bedrijfskunde. Daarnaast werk ik voor de Hanzehogeschool, ik ben als docent Psychologie verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Academie voor Gezondheidszorg. Met veel plezier geef ik les aan professionals via HanzePRO voor de Academie voor Verpleegkunde, bij Toegepaste Psychologie deeltijd en ik
coördineer samen met Annemiek Sinnema de leergang positieve psychologie (post-HBO)
die in januari 2016 gestart is. Voor het actuele aanbod van modules en masterclasses zie de website Hanze PRO van de Hanzehogeschool.
Daarvoor en daarnaast geef/gaf ik ook les aan enkele andere (voltijd en deeltijd) opleidingen
en minoren, zoals de Post-Bachelor Business Controller, de Ad Zorg en Welzijn, de master
Healthy Ageing Professional, P&A/HRM en Bedrijfskunde/MER.
Zie voor een overzicht mijn
 Linked-In profiel.

Bij AOG ben ik verbonden aan de Leergang Psychologie in Organisaties, ik geef er lessen in
conflicthantering/ mediation, positieve psychologie en persoonlijk leiderschap en sinds een
aantal jaren geef ik regelmatig lessen Psychologie aan senioren via HOVO seniorenacademie.

Samen met anderen organiseer ik in Groningen HB-cafés (zie www.IHBV.nl) en sinds kort bied ik samen met Nelly Hazen ook coaching aan voor hoogbegaafde volwassenen zie
www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl.

Voor lezingen, werksessies ed over Positieve Gezondheid neem contact op met het iPH
(www.iPH.nl) of Visiom Academie, voor deze bedrijven werk ik als freelance trainer / spreker. Net als voor NCOI, NTI en vele andere onderwijsinstellingen, voor hen ontwikkel en geef ik trainingen.

Kijk voor meer informatie over mijn nieuwe aanbod en over mijn werkwijze op deze website of neem contact met me op. 

Meer weten?
Alle Powerpoints van lezingen staan hier, een masterclass over de wortels van de Positieve
Psychologie (de Expeditie van Betekenis Noorderlink) hier, een podcast over positieve
psychologie en gezondheid voor mantelzorgers staat hier en een webinar van wat oudere
datum over Positieve Psychologie staat hier, een “kennisbommetje” over motivatie gemaakt
voor gelukwerkt.frl hier en een korte inleiding op de positieve psychologie geschreven voor
een lessenserie staat hier.

Privacyverklaring