Home

Welkom op de website van ACT Too!

Laat ik mezelf even kort voorstellen: ik ben Agnes Schilder, woon in Groningen en ben opgeleid als
psycholoog, trainer en coach. In 1998 startte ik met
ACT
two, advies, coaching en training
. In 2013 wijzigde ik de naam van mijn bedrijf in ACT too omdat ik dat passender vond. In mijn werk staan de volgende thema’s centraal:
positieve psychologie, Positieve Gezondheid,
breinleren, Boeddhistische psychologie
en
hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Over deze onderwerpen geef ik workshops, trainingen, lezingen en lessen aan zowel jongeren als volwassenen. Ook coaching en intervisie is mogelijk.

Sinds  2003 werk ik – met veel plezier – als docent in het hoger onderwijs. Momenteel ben ik als docent Psychologie verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Academie voor Gezondheidszorg van de Hanzehogeschool. Daarnaast geef ik les aan enkele andere (voltijd en deeltijd) bachelor en master-opleidingen en minoren van de Hanzehogeschool waaronder de bachelor opleiding Toegepaste Psychologie (deeltijd), de master IBP (Interdisciplinary Business Professional, deeltijd) en de Post-Bachelor Business Controller (deeltijd). Bij NHLStenden ben ik docent in de post-HBO leergang Bedrijfskunde (deeltijd) en de master Serious Gaming. Tot voor kort was ik als docent-onderzoeker verbonden aan de master Design Driven Innovation (deeltijd en voltijd, Academie voor ICT & Creative Technologies, NHLStenden) waar ik naast docent en PPO-coach ook afstudeerbegeleider was. Daarvoor was ik hogeschooldocent bij de opleiding Toegepaste Psychologie (voltijd) van de Hanzehogeschool.

Samen met Annemiek Sinnema coördineer ik de post HBO leergang positieve psychologie voor professionals die in januari 2016 gestart is (voor het actuele aanbod van modules, masterclasses en de nieuwe deeltijd-minor Positieve Psychologie de website HanzePRO van de Hanzehogeschool). Naast dit vaste aanbod aan lesprogramma’s verzorg ik in opdracht van HanzePRO van zowel de Academie voor Verpleegkunde als de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool ook in-company programma’s (maatwerk) voor organisaties uit het brede domein van zorg, welzijn, onderwijs en zakelijke dienstverlening o.a. over Positieve Gezondheid.

Bij AOG School of management ben ik verbonden aan de Leergang Psychologie in Organisaties, ik geef er lessen in conflicthantering/mediation, positieve psychologie en persoonlijk leiderschap en sinds een aantal jaren geef ik regelmatig lessen Psychologie aan senioren via HOVO Seniorenacademie Noord Nederland.

Samen met anderen organiseer ik in Groningen HB-cafés (zie www.IHBV.nl) en sinds kort bied ik samen met Nelly Hazen ook coaching aan voor hoogbegaafde volwassenen zie
www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl. Ik ben actief binnen de beroepsvereniging Develhub en regiocoördinator van de beroepsvereniging Toegepaste Psychologie de NBTP en maak ook deel uit van de redactie van het Vakblad voor Toegepaste Psychologie.

Zeer regelmatig verzorg ik lezingen, werksessies ed over Positieve Gezondheid. Belangstelling?  Neem dan contact op met het iPH (www.iPH.nl) of Visiom Academie, voor deze bedrijven werk ik als freelance trainer / spreker. Net als voor NCOI, NTI, RINO-zuid en vele andere onderwijsinstellingen, voor hen ontwikkel en geef ik trainingen over o.a. (positieve) psychologie.

Kijk voor meer informatie over mijn aanbod en over mijn werkwijze op deze website, op mijn Linked-In profiel of neem contact met me op. 

Meer weten?
Alle Powerpoints van lezingen staan hier, een masterclass over de wortels van de Positieve
Psychologie (de Expeditie van Betekenis Noorderlink) hier, een podcast over positieve
psychologie en gezondheid voor mantelzorgers staat hier en een webinar van wat oudere
datum over Positieve Psychologie staat hier, een “kennisbommetje” over motivatie gemaakt
voor gelukwerkt.frl hier en een korte inleiding op de positieve psychologie geschreven voor
een lessenserie staat hier.

Privacyverklaring