Voor wie?

ACT too is er voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen, die iets voor elkaar wil krijgen of eigen gedragspatronen wil doorbreken. Voor mensen, jong en oud, die willen inspireren, helpen, trainen, coachen of veranderen vanuit hun eigen wijsheid.

ACT too is er voor mensen die een team of organisatie aansturen, in de zorg werken of in de hulpverlening, het onderwijs, bedrijfsleven, MKB of de zakelijke dienstverlening. Dus voor mensen die net als ik met mensen werken: als leidinggevende, als collega, als coach, als ouder, als trainer of als docent. 

De lezingen zijn er voor iedereen die nieuwsgierig is naar nieuwe ontwikkelingen in de psychologie. Voor wie nadenkt over hoe nieuwe kennis van belang kan zijn en toegepast kan worden in de eigen werksetting. Die kennis is direct toepasbaar, zowel in het werk als in het dagelijks leven.

ACT too staat ingeschreven in het CRKBO register en ik ben actief lid van de beroepsvereniging Develhub (voorheen NVO2) in werkgroep Noord II.