Workshops, trainingen en lezingen

 

De workshops en trainingen en zeker ook de lezingen zijn levendig en interactief en zitten
vol met praktische voorbeelden, waarbij  herkenbaarheid en humor een belangrijke rol spelen.

Over de volgende onderwerpen heb ik trainingen, workshops en lezingen verzorgd
(van een aantal daarvan staat de powerpoint hier):

 

 • Positieve psychologie
 • Positieve Gezondheid
 • Motivatie en het beïnvloeden van gedrag
 • Psychologische veiligheid
 • Persoonlijk leiderschap / Persoonlijke effectiviteit
 • Hoogbegaafdheid bij volwassenen
 • Boeddhistische psychologie
 • Oplossingsgericht werken en coachen
 • Motiverende gespreksvoering
 • Breinleren, het puberbrein en het veranderende brein
 • Vitaliteit, bevlogenheid en Healthy Ageing
 • Studievaardigheden / studiesucces in het hoger onderwijs
 • Omgaan met studiestress / faalangst
 • Persoonlijkheidspsychologie / MBTI
 • RET / RBET
 • Kernkwadranten
 • Intervisie
 • Mediation en conflicthantering