Coaching / intervisie

Als coach maak ik gebruik van verschillende benaderingen: doen wat werkt!

In het logo van ACT too is te zien hoe dat gaat: vanuit dat wat er al is en goed gaat
een kleine stap naar een nieuwe toekomst zetten. Ik werk vanuit de overtuiging dat
veranderen niet “alles achter je laten en alles compleet anders doen is”, maar veranderen
is vanuit dat je kracht, vanuit wat wel werkt en goed gaat nog iets extra’s toevoegen.
Daardoor wordt er een steen verlegd in de rivier en zal de loop der dingen een andere zijn.

Als coach ben ik meer gericht op waarderen dan op confronteren, meer op mogelijkheden
dan op moeilijkheden en meer op heden en toekomst dan op het verleden.

Mijn werkwijze is een optelsom van elementen uit de positieve psychologie,
oplossingsgericht werken, RET, ACT, motiverende gespreksvoering en de Socratische dialoog.

Coachingstrajecten bestaan doorgaans uit een kennismakingsgesprek gevolgd door twee of
drie coachgesprekken. Informatie over coachingstrajecten kan aangevraagd worden via het
contactfomulier.

Intervisie

Voor collega’s of groepen met mensen die met en vooral ook vàn elkaar willen leren
verzorgt ACT too (deels begeleide) intervisie. Ik werk met diverse methodieken
zoals de incident methode, 10 stappen methode, waarderende benadering of de
oplossingsgerichte intervisie. Deelnemers leren deze methoden toepassen.

Opdrachtgevers voor coachingstrajecten of intervisie waren o.a. Talant, Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden, MCL, Noorderbreedte, Willem Lodewijk Gymnasium,
Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Noord-West Friesland, CJIB, Modyne
en de beroepsvereniging NVO2.