Intervisie

Intervisiegroepen bestaan uit 5 tot 8 deelnemers van een leergang (bijvoorbeeld de Bedrijfskundige Leergang van de NHL in Leeuwarden) of uit een groep collega’s uit een organisatie. In deze groepen benutten mensen elkaars kennis en ervaring om dilemma’s, vragen en kwesties te bespreken. Agnes begeleidt deze groepen en faciliteert deelnemers om intervisie zinvol te maken.