Werkwijze (oude opmaak)


Positieve Psychologie
Kenmerkend voor de positieve psychologie is dat de focus ligt bij kracht (in plaats van klacht) en bij mogelijkheid (in plaats van probleem). De positieve psychologie ontkent niet dat er uitdagingen en problemen zijn maar in plaats van ze te ontkennen of te voorkomen, gaat het om het herstellen van balans door het vergroten van veerkracht, geluk en bevlogenheid in je werk en in je leven. Belangrijke vragen zijn: wat geeft je energie? Wat vind je belangrijk (welke waarden streef je na)? Welke talenten en  krachtbronnen heb je? Wat heeft er in het verleden goed gewerkt?
De antwoorden vormen de basis voor het zetten van kleine stappen in de gewenste richting. De kracht van deze methode voor mij is dat ik niemand hoef te vertellen wat hij of zij moet doen, mensen weten immers zelf het beste wat voor hen werkt.

Positieve Gezondheid
Huisarts Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. Ze ontdekte toen ze zelf langdurige ziek was dat er een groot verschil was tussen wat ze als professional leerde over ziekte en gezondheid en hoe ze dat als patiënt zelf beleefde. In haar concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

In deze visie is gezondheid niet meer het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om ons gedrag, ons vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan. Essentieel is hoe de omgeving van iemand daarbij ondersteunend kan zijn: iemands eigen netwerk, de gezondheidszorg, de gemeente en andere overheidsinstellingen en ook werkgevers en ziektekostenverzekeraars. Veel organisaties en instellingen uit het brede domein van zorg en welzijn hebben zich laten inspireren door deze nieuwe visie en implementeren positieve gezondheid in hun werkwijze. Dan blijkt dat we nog wel een klus te klaren hebben want in Nederland begroten we op ziekte, niet op gezondheid.

Breinleren
Wat gebeurt er in ons brein als we leren, met elkaar praten, luisteren, feedback geven of ontvangen? Hoe ontwikkelt het brein zich in de puberteit en adolescentie? En als we ouder worden, worden we dan wijzer of gaat ons brein juist achteruit? Wat betekent die kennis voor ons vak?
Breinleren betekent gebruik maken van de kennis die er in de wetenschap is over de rol die ons brein speelt bij leerprocessen, groei en ontwikkeling.

Toegepaste psychologie
Ik vertel in mijn workshops en lezingen niet alleen over de belangrijkste breinprincipes en de uitgangspunten van positieve psychologie, ik pas die zelf ter plekke ook meteen toe. Zo wordt meteen duidelijk wat het betekent om te leren, doceren, trainen en te coachen met behulp van de uitgangspunten van breinleren en de positieve psychologie.

Positieve psychologie, positieve gezondheid en breinleren staan niet los van elkaar: ze vullen elkaar heel goed aan. In de manier waarop ik lezingen geef en mijn workshops inricht komen de principes uit breinleren en de positieve psychologie en positieve gezondheid mooi samen: pragmatisch en nuchter, efficiënt en effectief en steeds gericht op wat haalbaar en nuttig is.