Home oude opmaak

Welkom op de website van ACT Too!

Laat ik mezelf even kort voorstellen: ik ben Agnes Schilder, woon in Groningen en ben opgeleid als psycholoog, trainer en coach. In 1998 startte ik met ACT two, advies, coaching en training. In 2013 wijzigde ik de naam van mijn bedrijf in ACT too omdat ik dat passender vond. In mijn werk staan de volgende thema’s centraal: positieve psychologie, Positieve Gezondheid, breinleren en hoogbegaafdheid bij volwassenen.

Over deze onderwerpen geef ik workshops, trainingen, lezingen en lessen aan zowel jongeren als volwassenen. Ook coaching en intervisie is mogelijk.

Sinds  2003 werk ik – met veel plezier – als docent in het hoger onderwijs. Momenteel ben ik als docent-onderzoeker verbonden aan het Future Design Center van NHLStenden in Leeuwarden. Ik behoor tot het docententeam van de master Design Driven Innovation (deeltijd en voltijd, Academie voor ICT & Creative Technologies) en ik verzorg lessen over (persoonlijk) leiderschap en intervisie voor de (post-HBO) leergang Bedrijfskunde. Daarnaast werk ik voor de Hanzehogeschool, ik ben als docent Psychologie verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Academie voor Gezondheidszorg. Met veel plezier geef ik les aan professionals via HanzePRO voor de Academie voor Verpleegkunde, bij Toegepaste Psychologie deeltijd en ik coördineer de leergang positieve psychologie (post-HBO) die in januari 2016 gestart is. Voor het actuele aanbod van modules en masterclasses zie de website Hanze PRO van de Hanzehogeschool.
Daarvoor en daarnaast geef/gaf ik ook les aan enkele andere (voltijd en deeltijd) opleidingen, zoals Accountancy, Toegepaste Psychologie,  P&A/HRM en Bedrijfskunde/MER. Zie voor een overzicht mijn  Linked-In profiel.

Bij AOG ben ik verbonden aan de Leergang Psychologie in Organisaties, ik geef er lessen in conflicthantering/ mediation en leiderschap en sinds een aantal jaren geef ik regelmatig lessen Psychologie aan senioren via HOVO seniorenacademie.

Samen met anderen organiseer ik in Groningen HB-cafés (zie www.IHBV.nl) en sinds kort bied ik samen met Nelly Hazen ook coaching aan voor hoogbegaafde volwassenen zie www.bovenhetmaaiveldcoaching.nl.

Voor lezingen, werksessies ed over Positieve Gezondheid neem contact op met het iPH (www.iPH.nl) of Visiom Academie, voor deze bedrijven werk ik als freelance trainer / spreker. Net als voor NCOI, NTI en vele andere onderwijsinstellingen, voor hen ontwikkel en geef ik trainingen.

Kijk voor meer informatie over mijn nieuwe aanbod en over mijn werkwijze op deze website of neem contact met me op. 

Meer weten?
Alle Powerpoints van lezingen staan hier, een masterclass over de wortels van de Positieve Psychologie (de Expeditie van Betekenis Noorderlink) hier, een podcast over positieve psychologie en gezondheid voor mantelzorgers staat hier en een webinar van wat oudere datum over Positieve Psychologie staat hier, een “kennisbommetje” over motivatie gemaakt voor gelukwerkt.frl hier en een korte inleiding op de positieve psychologie geschreven voor een lessenserie staat hier.

Privacyverklaring
 


Site Meter